📚ریاضی ششم 📋فصل چهارم 🛑فعالیت ۱ صفحه ۷۸ 🖌مدرس:رشاد عزیزی…

📚ریاضی ششم
📋فصل چهارم
🛑فعالیت ۱ صفحه ۷۸
🖌مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟤دبستان شاهد امید کرانی
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@reshadazizi6