1139485125_3606211139485125_360621

———————————————-

اولی سمت چپ
۱۲۰درجه
وسطی، ۷۲درجه
سمت راستی،۱۸۰درجه

———————————————-

به ترتیب از چپ به راست
۳۶۰÷۳=۱۲۰
پس در زوایای
۱۲۰ ، ۲۴۰ ، ۳۶۰
روی خودش میوفته
۳۶۰÷۵=۷۲
پس در زوایای
۷۲ ، ۱۴۴ ، ۲۱۶ ، ۲۸۸ ، ۳۶۰
روی خودش میوفته

۳۶۰÷۲=۱۸۰
پس در زوایای
۱۸۰ ، ۳۶۰
روی خودش منطبق خواهد شد .
بچه ها پس از پیدا کردن زاویه چرخش در تقارن چرخشی با تعداد مرتبه های چرخش می توانند مضارب عدد تا ۳۶۰ را بنویسند اگر زوایای دیگر هم ننوشتن می توانید اشتباه نگیرید .

———————————————-

خیلی خیلی ممنون انشا ءالله سالم وموفق باشید

———————————————-

خیلی خیلی ممنون انشاءالله سالم وموفق باشید

———————————————-

کاملا مشخصه

———————————————-

1139485125_360630