1062046817_887721062046817_88772

———————————————-

۸تا

———————————————-

زاویه داخلی وخارجی باهم؟

———————————————-

سلام
نه، فقط زوایای داخلی

———————————————-

ببخشید همکار محترم ، پس اون قسمت‌هایی که علامت زدین اونا هم جزء زاویه حساب میشن؟

———————————————-

بله