سلام دوبیتی با هجاهای کوتاه ّ ِ ُ شروع می شود رباعی با…

سلام
دوبیتی با هجاهای کوتاه ّ ِ ُ شروع می شود
رباعی با هجاهای بلند آ ای او شروع می شود
خوشا آنان که الله……خ ُ دوبیتی
ای نام تو روییده به……ای رباعی

ازنظر وزن
دوبیتی مفاعیل مفاعیل مفاعیل
رباعی بر وزن لاحول ولا قوه الا بالله

———————————————-

چقدر ادبیات سخت

———————————————-

واقعا ادبیات فارسی سخته ادبیات انگلیسی خیلی راحتره