⭕چطور در ورد میتونم یک مسئله ریاضی رو تایپ کنم؟! ? بدون…

⭕چطور در ورد میتونم یک مسئله ریاضی رو تایپ کنم؟! ?
بدون استفاده از برنامه های جانبی، با روش بالا میتونید هر فرمول یا رابطه ریاضیاتی رو در عرض کمتر از یک دقیقه بنویسید????

✖️➗➖➕➖✖️✖️➖➕
@Elementaryedu