کدامین دریا را دیده ای که هم غرق کند و هم به ساحل امن…

کدامین دریا را دیده ای که هم غرق کند و هم به ساحل امن رساند آدمی را!!!!!!!
هر شب در دریای آغوش تو غرق می شوم …
و هر شب در حال غرق شدن به ساحل آرامشم می رسم…
? یا رب ?
من غرق شدن در دریای آغوشت را دوست دارم هر شب!!!!!!!
? I love you my god ?

———————————————-

کسی که دوست داری، دوستت نداره
می خواد خدا باشه یا بنده خدا ??

———————————————-

وا
این متن واسه خدای مهربونمه?