همکاران عزیزسوال ۷۱ بی زحمت؟

همکاران عزیزسوال ۷۱ بی زحمت؟

———————————————-

با سلام خدمت همکار عزیز
به نظر من گزینه ۳ می تواند درست باشد
عمق ۱۷۰۰ کیلومتری در قسمت گذشته ی زیرین قرار می گیرد که جامد است پس ساعت امواج لرزه ای زیاد می باشد بعد که وارد خمیر کره می شود سرعت کم می شود و دوباره در سنگ کره سرعت نسبتا بیشتر می شود
هم چنین باید فاصله از مرکز زمین نیز با رسیدن به سنگ کره بیشتر می شود
البته این نظر شخصی بنده است
خوشحال می شوم نظر همکاران را نیز ببینم

———————————————-

ممنونم وسپاسگزار???