سلام همکاران خوب ببخشیدفرق رباعی ودوبیتی چیه؟؟؟

سلام همکاران خوب ببخشیدفرق رباعی ودوبیتی چیه؟؟؟

———————————————-

سلام
وقتتون بخیر
بفرمایید?

———————————————-

دست گلتون دردنکنه

———————————————-

1139485125_360566