بفرمایید?

بفرمایید?

———————————————-

خیلی خیلی ممنون سالم باشی ببخشید اگه فیلم تدریسش را داری ممنون میشم بفرستی

———————————————-

??
نه عزیز
عرض کردم
به صورت آنلاین تدریس کردم
از خود دانش آموزان هم خواستم که مشارکت داشته باشن
اونها سؤالات خودشون رو نوشتن و من هم سؤالات خودم رو
بعداً هر کسی سؤالات خودش رو بررسی کرد و اگه نیاز به تصحیح بود، سؤالش رو تصحیح کرد.
من درس تفکر رو از خود دانش آموزان می خوام تا پاسخ ها رو بنویسن و خودشون رو در تدریس دخالت می دم.

———————————————-

خیلی زحمت کشیدید سالم وموفق باشی

———————————————-

1139485125_360558