?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?کار در کلاس ۳ صفحه ی ۷۷ ?مدرس:رشاد…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?کار در کلاس ۳ صفحه ی ۷۷
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6