❇️بازخورد بسیار مطلوب از کیفیت آموزش مجازی در مدارس ناحیه…

❇️بازخورد بسیار مطلوب از کیفیت آموزش مجازی در مدارس ناحیه ۲ تبریز توسط؛
بازرسین طرح سنجشگران استان طی بازدیدهای بالینی گزارش شد.

✅ناصر افسری و خانم علیزاده در جلسه مشترک با حضور مدیر ناحیه و اعضای شورای معاونین ناحیه ۲ تبریز با ارائه گزارش فرایند فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس ناحیه ۲ را بسیار مطلوب و مدیران را شایسته تجلیل دیدند.

✅افسری گفت:
مدیران مدارس ناحیه ۲ تهدیدها را به فرصت بدل کرده اند. طی تماسهای تلفنی با عده کثیری از اولیا و دانش آموزان آنچه شنیدم تحسین و تجلیل از معلمان و مدیران بود.

✅ناصر افسری افزودند؛
تدبیر و برنامه ریزی، پیگیری و نظارت و همدلی بین ستاد و صف در ناحیه ۲ تبریز مثال زدنی است.

✅علیزاده در این جلسه گفت:
دریافت بی کم و کاست پیام مقام عالی وزارت را در این ناحیه مشاهده کردم.

✅ایشان اذعان کردند؛
مدیران و معلمان مدارس ناحیه ۲ تبریز ناشدنی ها را شدنی کردند.
تطابق اطلس آموزشی با واقعیت، ایده ها و ابتکارات برخی مدارس منجمله ایجاد بانک محتوای آموزشی و دقت و حساسیت ویژه در رصد حضور و غیاب دانش آموزان ستودنی است.

#جلسه_هم‌اندیشی
#بازرسین طرح_سنجشگران_آموزش_مجازی
@Ravabet_Omomi_nahieh2