رضایت مشتری خوبمون از حل سوالات ?ممنون از اعتماد به ما???…رضایت مشتری خوبمون از حل سوالات
?ممنون از اعتماد به ما???
حل سوالات امتحان با هزینه کم?
پایه های اول تا نهم
@riaziii_7_8

———————————————-

وای یعنی شما جای بچه ها آزمون میدید؟؟؟

———————————————-

بله دیگه
اوج بدبختی در نظام اموزشی

———————————————-

چرا اوج بدبختی؟؟؟خب با این کار ب بچه یاذ میدید ک حتی مدارسم باز بشه خودش کاراشو انجام نده