درس ۱تا۷ هست

درس ۱تا۷ هست

———————————————-

1003083466_115052

———————————————-

مگه آزمون نوبت اول هدیه تا پایان درس نهم نیست؟

———————————————-

بودجه بندی تا آخر آذر ۷ درسه. این امتحانو اول دی گرفتم

———————————————-

1003083466_115082