جملاتی که باید به کودکانتان بگویید چقدر من خوشبختم كه…

جملاتی که باید به کودکانتان بگویید

چقدر من خوشبختم كه فرزندي مثل تو دارم.
تو هميشه لبخند را به من هديه می‌کنی.
من تو را همين گونه كه هستی دوست می‌دارم.
تو مايه بركت و شادمانی خانه‌مان هستی.
تو از عهده هر كاری برمیایی.
تو قدرتمند و شجاع هستی.
من تو را با هيچ‌كس ديگه در دنيا عوض نمی‌كنم.
من از به دنيا آوردن تو هميشه راضی و شادم.

@MOSHAVERETAHSILITARBIYATI