کدام یک از موارد زیر جز اتشفشان محسوب میشود الف چشمه های…

کدام یک از موارد زیر جز اتشفشان محسوب میشود
الف چشمه های اب گرم
ب ریز خاکستر اتش فشان
ج باران اسیدی
د ایجاد زمین های کشاورزی
ممنون میشم جواب بدین

———————————————-

فواید یا مضرات

———————————————-

الف و د فوایده

———————————————-

1139485125_360373

———————————————-

احسنت کاملا موافقم?

———————————————-

1139485125_360375

———————————————-

ممنون ازتوضیحات کامل شما استادبزرگوار

———————————————-

ممنونم بزرگوار?