پایه :ششم ابتدایی درس :نگارش فارسی ششم موضوع: حل وتوضیح…

پایه :ششم ابتدایی
درس :نگارش فارسی ششم
موضوع: حل وتوضیح نگارش درس ده عطار و جلال الدین
مدرس: میترا امیری
مدرسه: شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
اموزش وپرورش استان کردستان