همکاران لطفا بفرماییدتلفظ این واژه به چه صورت است؟همکاران لطفا بفرماییدتلفظ این واژه به چه صورت است؟

———————————————-

ابن با بویه

———————————————-

1139485125_360371

———————————————-

شماهم خسته نباشیدتشکرفراوان