عزیزان فیلم آموزشی درموردتشبیه اگه دارین ممنون میشم

عزیزان فیلم آموزشی درموردتشبیه اگه دارین ممنون میشم

———————————————-

تو همین گروه هست
استاد حقیقت فرستادن
رو علامت جستجو بنویسین تشبیه براتون میاره

———————————————-

1139485125_360415

———————————————-

در کانال هست