سلام همکاران در جمله ی امروز هوا سرد و سوزناک است.نهاد…

سلام همکاران در جمله ی امروز هوا سرد و سوزناک است.نهاد هواست.امروز چه نقشی داره؟

———————————————-

امروزقیدهست و هوا نهاد

———————————————-

بهترین راه برای تشخیص قید این است اگرازجمله حذف بشه مفهوم جمله ناقص نخواهد شد
هوا سردوسوزناک است
درجمله ی شما امروز قید زمان هست البته بحث قید درششم تدریس نمی شود

———————————————-

مچکرم از توضیحات کاملتون???