سلام. صبح به خیر کم‌گفتن هر سخن صواب است یک‌جمله هست یا…

سلام. صبح به خیر
کم‌گفتن هر سخن صواب است یک‌جمله هست یا دو جمله؟؟

———————————————-

سلام
صبحتون بخیر
یک جمله
زیبا یک فعل ( است ) دارد.

———————————————-

سپاس استاد گرامی?

———————————————-

متشکرم بزرگوار??