سلام سوال کمی گنگ هست. تمام گزینه ها از اثرات آتشفشان هست…

سلام
سوال کمی گنگ هست.
تمام گزینه ها از اثرات آتشفشان هست .
دو مورد از فواید آتشفشان
ودو مورد از ضرر های آتشفشان

تشکیل چشمه ها ی آب گرم و ایجاد زمین های کشاورزی از فواید آتشفشان هست.
دو مورد انتشار خاکسترها ی آتشفشان و ریزش باران اسیدی از ضرر های آتشفشان هست.

———————————————-

ممنون ازشما بزرگوار

———————————————-

متشکرم بزرگوار