بودجه بندی بسیار بسیار کامل تمام پایه ها ارسالی از طرف…

بودجه بندی بسیار بسیار کامل تمام پایه ها

ارسالی از طرف وزارت خانه?????

———————————————-

سلام آقاي عزيزي ممنون دستتون درد نكنه ????

———————————————-

سلام خانم ساعدپناه
سپاس از شما
سلامت باشید??

———————————————-

????