?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?بخش اول صفحه ی ۷۶ ?مدرس:رشاد عزیزی…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?بخش اول صفحه ی ۷۶
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6