#حل معما فصل چهارم ریاضی ششم #تحلیل دو راه حل #نتیجه…

#حل معما فصل چهارم ریاضی ششم
#تحلیل دو راه حل
#نتیجه نهایی
#مدرس-ناجی
#با سپاس،از خانم حسینی عزیز