#تدریس فصل چهارم ریاضی ششم #مرور فصل ص۸۳-۸۴ #مدرس-ناجی…

#تدریس فصل چهارم ریاضی ششم
#مرور فصل ص۸۳-۸۴
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی
#اصلاح شده