#ششم_کوشا ?آموزش مجازی مطالعات ? درس ۱۲ قسمت اول ? مدرس:…

#ششم_کوشا
?آموزش مجازی مطالعات
? درس ۱۲ قسمت اول
? مدرس: المیرا نیک طاش
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join??کانال تخصصی ششم?
?? @sheshomkosha ??