با سلام پاسخ این سوالو می خواستم.زمانی که سارا به دنیا…

با سلام پاسخ این سوالو می خواستم.زمانی که سارا به دنیا آمد مادرش ۲۴ ساله بود اگر اکنون نسبت سن آنها پنج ودوم باشد سن هر کدام را حساب کنید?

———————————————-

سلام

———————————————-

??