?بشنوید: ای کشته دور از وطن… ? به یاد شهید عزیز حاج…

?بشنوید: ای کشته دور از وطن…

? به یاد شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی و همراهانش