📚ریاضی ششم 📋فصل چهارم 🌐صفحه ی ۷۴ 🖌مدرس:رشاد عزیزی ❇️…

📚ریاضی ششم
📋فصل چهارم
🌐صفحه ی ۷۴
🖌مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟤دبستان شاهد امید کرانی
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@reshadazizi6