?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?صفحه ی ۷۴ ?مدرس:رشاد عزیزی ❇️…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?صفحه ی ۷۴
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6