کلا حذف ونصب کردم باز نشد

کلا حذف ونصب کردم باز نشد

———————————————-

امام از این شاد . قابل توجه معلمان و دانش آموزانی که به اشتباه از کلاس حذف شده اند:

دانش آموزان و معلمانی که بصورت اتفاقی کلاسی را حذف کردند و یا از کلاس خارج شده اند؛ جهت بازگشت کلاس لطفا یکبار با یک گوشی جدید وارد شده، احراز هویت کنند و مجدد با گوشی قبلی وارد شاد شوند و احراز هویت انجام دهند تا کلاس ها برگردند.