#معرفی نرم‌افزار #طراحی آزمون آنلاین #مدرس:هانا ساعدپناه…

#معرفی نرم‌افزار
#طراحی آزمون آنلاین
#مدرس:هانا ساعدپناه
#آموزش و پرورش استان کردستان
#آموزش و پرورش بانه
#دبستان عظیمه خاکی
????????????
@reshadazizi6