#سوال_چالشی #ریاضی در دفتر ریاضی یادداشت و با مداد پاسخ…#سوال_چالشی #ریاضی
در دفتر ریاضی یادداشت و با مداد پاسخ داده شود.
هرکسی پاسخ صحیح رو بدست بیاره یک امتیاز مثبت برای ریاضی نوبت اولش داره

———————————————-

گزینه۴

———————————————-

گزینه ۴