دوستان سلام کسی سوالات کاروفناوری و تفکر وپژوهش را اره

دوستان سلام کسی سوالات کاروفناوری و تفکر وپژوهش را اره

———————————————-

سلام همکار گرامی

تحت هیچ شرایطی شما نباید آزمون تفکر و کار و فناوری به عمل بیارید از بچه ها

این درس ها جزو دروس عملی و عملکردی هستش
شما میتونید با تمرین و تکلیف های عملی و عملکردی دانش اموزانتون رو بسنجید.

لطفا راهنمای کتاب و قسمت پیشگفتار کتاب رو بخونید تمام این موارد گفته شده.

در تمام دروس مخصوصا تفکر و فناوری از مفاهیم دانشی باید پرهیز کرد

———————————————-

دست خوش همکار گرامی

———————————————-

زنده باشید???

———————————————-

1003083466_114923