سلام چرا تو بحث قالب شعری شعر همه از خاک پاک ایرانیم یا…

سلام
چرا تو بحث قالب شعری شعر همه از خاک پاک ایرانیم یا شعرهای دیگه این همه تناقض وجود داره؟
حتی پارسال تو شبکه آموزش هم داشت اشتباه می کرد ?
ردیف هیچ گاه قبل از قافیه نمیاد

الان یه عده ای میگن شعر همه از خاک پاک ایرانیم غزل هست و تعدادی هم میگن قصیده میشه

یا تو تعداد ابیات غزل بعضی جاها نوشته ۷ تا ۱۲ بیت و تو بعضی از درسنامه ها گفتن ۵ تا ۱۴ بیت
یا ۵ تا ۱۵

همچنین تو بحث رباعی و دوبیتی