?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?صفحه ی ۷۱ ?مدرس:رشاد عزیزی ❇️…?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?صفحه ی ۷۱
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6

———————————————-

??????

———————————————-

?????