?دکتر آی کیو ?تدریس فصل 8 علوم ششم ( درس هشتم : طراحی…

?دکتر آی کیو
?تدریس فصل 8 علوم ششم
( درس هشتم : طراحی کنیم و بسازیم )
?? قسمت 3 ( سوالات متن فصل8 )