همکاران گرامی لطفا اگر نمونه سوال آزمون فارسی و نگارش…

همکاران گرامی لطفا اگر نمونه سوال آزمون فارسی و نگارش نوبت اول دارین بذارین… ممنون میشم

———————————————-

خانم ناجی گرامی تو کانال شون قرار دادن

———————————————-

درسته… نمونه های بیشتری لازم دارم

———————————————-

عزیز در دو کانال تا دلت بخواد هست

———————————————-

ممنون استاد بزرگوار??