س.آریایی: ?دکتر آی کیو ? تدریس فصل ۸ علوم ششم ( درس هشتم…

س.آریایی:
?دکتر آی کیو
? تدریس فصل ۸ علوم ششم
( درس هشتم : طراحی کنیم و بسازیم )
?? قسمت ۱ ( صفحه ۶۴و۶۵ کتاب )