#تدریس فصل چهارم ریاضی ششم #کارردر کلاس ص۷۵-۷۶ #همراه با…

#تدریس فصل چهارم ریاضی ششم
#کارردر کلاس ص۷۵-۷۶
#همراه با توضیحات کامل محور مختصات
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی