#تدریس فصل چهارم ریاضی ششم #فعالیت ص۷۶-کار در کلاس ص۷۷…

#تدریس فصل چهارم ریاضی ششم
#فعالیت ص۷۶-کار در کلاس ص۷۷
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی