با سلام خدمت همکاران محترم ، لطفا در صورت تمایل به سوالم…

با سلام خدمت همکاران محترم ، لطفا در صورت تمایل به سوالم پاسخ دهید سپاسگزارم??

در جمله دریا قلی رکاب بزن یا علی بگو
کلمه یا علی آیا ندا و منادا محسوب می شود ؟
یاعلی بگو خودش یک جمله محسوب می شود ؟

———————————————-

سلام خیرمنادا نیست
یا علی بگو یعنی از علی مدد بجو
یک جمله است

———————————————-

در تدریسم ذکر کردم