این کلیپ رویکی ازهمکاران برای تشکروقدردانی اززحمات ایشون…

این کلیپ رویکی ازهمکاران برای تشکروقدردانی اززحمات ایشون درست کردن ،، چون ماهم توکلاس
ازتدریس های خوبشون استفاده میکنیم و صدای دلنشینشون رومیشنویم وظیفه دونستم براشماهم بفرستم برای سلامتیشون ازصمیم قلب سه صلوات بفرستید

———————————————-

واقعا خدا خیرشون بده منم از تدریسها و صدای دلنشین شون استفاده میکنم
شاگردام خانم ناجی رو بیشتر از من میشناسن?

———————————————-

الهی امین

———————————————-

❤️