#آموزش نرم افزار #آموزش کامل نرم افزار اینشات(inshot)…

#آموزش نرم افزار
#آموزش کامل نرم افزار اینشات(inshot)
#بخش اول
#مدرس:سینا صادق نیا
#معلم راهنما:رشاد عزیزی
#آموزش پرورش ناحیه یک سنندج
#دبستان شاهد امید کرانی