قبلا باهاش کردم ولی نمی دونم این خبرتاچه حدصحت داره

قبلا باهاش کردم ولی نمی دونم این خبرتاچه حدصحت داره

———————————————-

منم تو شک انداختی

———————————————-

سلام کارتی که باهاش مجازی،پول جابه جا میکنید همشه باید به اندازه جا به جایی،پول داشته باشه هرگز تمام پولتون توی،این حسابا نباشه
نمیگم کلاهبرداری،میشه اما احتیاط،شرط،عقل

———————————————-

ممنون

———————————————-

1139485125_359798