1139485125_3596171139485125_359617

———————————————-

تو سوال ۱۰ چرا تقسیم بر ۲ کرده

———————————————-

ببخشید کی حل کرده؟

———————————————-

چون بر حسب صفحه داده ولی برگ خواسته.. میدونیم که هر برگ 2 صفحه هست پس 200 صفحه 100 برگ میشه

———————————————-

ممنون مرسی

———————————————-

میشه ۳ سوآل دیگه رو هم برام توضیح بدین??

———————————————-

اشتباه حل شده هاا

———————————————-

کاملا درسته!!

———————————————-

ببینید این سوال اشتباه حل شده باید بگید که ۲٠٠÷۱۳
خو جواب میشه 0/065
ببینید فکر کنید که همون کتاب ریاضی خودمون ضخامت ۲٠٠برگش ۱۳میلی متر است خو حالا ضخامت یک ورقشو خواسته تقسیم می کنیم

———————————————-

برگ خواسته … روی سوالو با دقت بخونین

———————————————-

چه فرقی داره?

———————————————-

سوالتون اشتباه حل شده.

———————————————-

یک برگ همان یک صفحه است هیچ فرقی ندارد

———————————————-

خب پس چرا تقسیم بر۲ شده

———————————————-

اشتباه حل شده?