1129820341_1879141129820341_187914

———————————————-

سلام . کسی پاسخ این سوال را میدونه؟

———————————————-

گزینه یک

———————————————-

ممنون راه حل چیه

———————————————-

۲۱۰÷۳=۷۰
۷۰-۱۰=۶۰
۲۱۰÷۶۰=۳/۵
پس باسرعت ۶۰ کیلومتر ۳/۵طول میکشه باتوجه به اینکه گفته سرعت ۱۰کیلومتر کمتر ازقبل و نیم ساعت هم مدت زمان بیشتر شده

———————————————-

ممنون لطف کردین

———————————————-

خواهش می کنم