?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?تمرین ۴ و ۵ و ۶ صفحه ی ۶۹…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?تمرین ۴ و ۵ و ۶ صفحه ی ۶۹
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6