?? تدریس #مطالعات اجتماعی_ششم ??#درس_11 ) اصفهان ، نصف…

?? تدریس #مطالعات اجتماعی_ششم
??#درس_11 ) اصفهان ، نصف جهان(
?? قسمت دوم
✏? مبحث : آثار تاریخی و‌ مکان های دیدنی اصفهان ) مساجد امام و شیخ لطف الله و کاخ عالی قاپو(
?‍?? المیرا نیک طاش