✅تدریس درس ۹ مطالعات ششم ? پیشرفت های علمی مسلمانان…

✅تدریس درس ۹ مطالعات ششم
? پیشرفت های علمی مسلمانان
آموزگار : عبداله مومن رودی

? کانال پایه ششم??
https://t.me/joinchat/AAAAAFBJ-OWo8gxa4QH-DA

معلمان و والدین عزیز به ما بپیوندید?