سلام همکاران دراین سوال ۳۴۰ تقسیم بر ۲ میشه یانمیشه؟

سلام همکاران دراین سوال ۳۴۰ تقسیم بر ۲ میشه یانمیشه؟

———————————————-

سلام
آره تبدیل صفحه به برگ
۳۴۰÷۲=۱۷۰
برگ
۱۳/۶÷۱۷۰=/۰۸
ضخامت هر برگ

———————————————-

مسئله ۳ ص ۵۵ که چرا تقسیم بر۲ نمیشه همکار محترم

———————————————-

اونجا خودبرگ هست نه صفحه